Het verschil van verder kijken

Welkom op de site van Lanthopus.

Lanthopus is een innovatiebedrijf met als doelstelling om bedrijven op te richten die een verschil maken. Een verschil in financiële zin, door groei te realiseren. Maar ook een verschil in maatschappelijke zin, door met innovatieve oplossingen te komen voor problemen waar we nu of in de toekomst als maatschappij tegen aan lopen.

Dit vereist van ons als bedrijf dat wij open en kritisch moeten zijn. Open voor invloeden en ideeën van anderen en kritisch naar onszelf en naar bestaande structuren en conventies. De methoden om dat te kunnen doen, hebben we ingebouwd in onze bedrijfsvoering.

Wij willen het verschil niet alleen voor onszelf maken, maar ook voor anderen waarmee we werken. Als bedrijf geloven we namelijk niet meer in het principe van alles zelf willen doen, maar willen we gebruik maken van onze kracht en dit combineren met de kracht van anderen. Dit vereist van ons, dat we naar een ander organisatiemodel en andere verdienmodellen toe moeten. Die reis maken we al en zullen we in de toekomst blijven maken.

Onze website is een uitnodiging aan al degenen, die zich aangesproken voelen door onze manier van denken, om te participeren, al is het maar door kritisch mee te denken.

Wij zijn als bedrijf altijd bereid om een rol te spelen bij innovatieprojecten van derden. Wij bieden daarvoor verschillende tools, diensten en bronnen van informatie aan om innovaties succesvol te realiseren.

Op regelmatige basis zullen onderdelen omtrent onze bedrijfsvoering, methoden en technieken alsmede uitgebreidere achtergrond informatie omtrent onze bedrijfsfilosofie, worden toegevoegd.