sharing
innovation

Het verschil van verder kijken

Wie zijn we

Onze motieven en drijfveren

Lanthopus is een innovatiebedrijf met als doelstelling om bedrijven op te richten die een verschil maken. Een verschil in financiƫle zin, door groei te realiseren. Maar ook een verschil in maatschappelijke zin, door met innovatieve oplossingen te komen voor problemen waar we nu of in de toekomst als maatschappij tegen aan lopen.

De aanleiding

We leven in een tijd van grote veranderingen.

De wereldwijde groei van de economie, de toenemende digitalisatie, het toenemen van de wereldbevolking, de gevolgen voor ons klimaat en de uitdagingen die de verschillende ontwikkelingen met zich meebrengen betekent dat we onze manier van werken op economisch, sociaal en ecologisch gebied opnieuw moeten bekijken.

Sociaal

Economisch

Ecologisch

Ons DNA

Wie zijn wij?

Wat ons als bedrijf beweegt is ons DNA. De kern van wie wij zijn is dat wij altijd verder kijken. Verder dan de waan van de dag en verder dan ons eigen eilandje. Dat betekent dat wij altijd buiten de geijkte kaders denken en de intrinsieke wil hebben om daarmee een verschil te maken.

Wij zijn van mening dat een verschil namelijk niet gemaakt kan worden door meer van hetzelfde te doen. Een verschil wordt ook niet gemaakt door langs de zijlijn te staan en te roepen wat er anders moet, maar door zelf actie te ondernemen als dat nodig is. Het gaat immers niet om de kennis die je hebt, maar om wat je er mee doet.

Volgens ons ligt de toegevoegde waarde van onze kennis en ervaring daarom niet in het schrijven van dikke rapporten, maar in de realisatie van wat er gedaan moet worden. (Slogan: alles we altijd maar zouden wachten totdat iemand anders iets doet, liepen we allemaal nog in berevellen rond) Wij gaan er in onze dagelijkse werkzaamheden vanuit dat het realiseren van innovatie alleen succesvol kan gebeuren als dat in samenwerking met anderen gebeurd. Geen enkele organisatie kan alles alleen, wij dus ook niet. Door te zoeken naar de juiste samenwerking en daarbij onze eigen kracht op innovatief gebied in te brengen, ontstaat synergie en verspillen we geen tijd en energie door opnieuw het wiel uit te vinden.

Visie op de mens

Wij handelen vanuit de visie dat de waarde van een mens meer is dan het uitvoeren van een functionele vaardigheid. Het volledig talent van mensen benutten kan alleen door te kijken naar de eigen persoonskenmerken. Dit doen we ten volle door de Belbin Teamrolmethodiek in te zetten.

Visie op economisch handelen

Wij handelen vanuit de visie dat het economisch handelen van bedrijven niet alleen bestaat uit de direct aan het bedrijfsproces toe te rekenen kosten. Wij zijn van mening dat in het handelen van ieder bedrijf ook de kosten van de gevolgen van dat handelen meegenomen dient te worden.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg onze social media kanalen